Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 21 2017

Lata, kochankowie, kieliszki wina,
to trzy rzeczy, których liczyć nie wypada.
— Age of Adaline
Reposted fromnivea nivea viapurplecornflowers purplecornflowers
5857 5ceb 400
Reposted fromerial erial viapurplecornflowers purplecornflowers
5084 f067 400
4066 bd82 400
Reposted fromTakingControl TakingControl viakiks kiks
8264 099e 400
Reposted fromerial erial viakiks kiks

March 18 2017

1303 1631 400
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viakiks kiks
8215 f22c 400
Reposted fromerial erial viakiks kiks
Może ważne rzeczy zdarzają się na wiosnę.
— Dolina Muminków
0959 d4f0 400
Reposted fromrainbowarrior rainbowarrior viamaua maua
4842 fc9f 400
Reposted fromkarahippie karahippie viamaua maua

March 14 2017

Wolna dusza to rzadkość, ale będziesz wiedzieć, kiedy ją spotkasz – głównie dlatego, że poczujesz się dobrze, bardzo dobrze, kiedy będziesz blisko niej.
— Charles Bukowski
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viamiktoria miktoria
2218 b5f5 400

March 12 2017

8295 4ba6 400
...
3083 efe4 400

buckobarns:

This is the lucky clover cat. reblog this in 30 seconds & he will bring u good luck and fortune.

Rozpoczęło się od przypadku, od pewnego zupełnie przypadkowego przypadku, który w najwyższym stopniu mógł być i mogło go nie być.
— Fiodor Dostojewski "Zbrodnia i kara"
Reposted fromblack-agnes black-agnes viamiktoria miktoria
4603 8a51 400
Reposted fromstefanson stefanson viametanoiaa metanoiaa
2768 49d5 400
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viadisheveled disheveled

March 10 2017

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl