Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 06 2018

4710 fb72 400
Reposted frommakle makle viatiredeveryday tiredeveryday

September 18 2018

1494 0c5e 400
Reposted from4777727772 4777727772 viamaking-love making-love
3486 47c3 400
Reposted from4777727772 4777727772 viamaking-love making-love
3490 01fe 400
Reposted from4777727772 4777727772 viamaking-love making-love
Całe dorosłe życie atakowałam siebie. Aż wreszcie dotarło do mnie, że to jest bardzo smutne. Że bardzo smutne jest takie życie, kiedy się ciągle do siebie samej strzela.
— Ania Dąbrowska
7205 4afa 400
Reposted fromsavatage savatage viadisheveled disheveled
To bzdura, że mężczyzna ma Cię akceptować taką jaka jesteś. On ma za Tobą szaleć. I działać na Ciebie tak, że po jednym spojrzeniu nie możesz sobie przypomnieć hasła do skrzynki, które zmieniłaś trzy lata temu. W dzisiejszych czasach za bardzo ceni się wygodę, a zupełnie nie docenia chemii między ludźmi.
— Aleksandra Steć
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viakotfica kotfica
4827 c362 400
Reposted fromctrl-c ctrl-c viamuladhara muladhara

August 05 2018

Żeby nam się udało. Żebyśmy byli siebie pewni. I żeby nie było żadnych podejrzeń. I żebyśmy mówili sobie wszystko. 
— Magda M.
Reposted fromtroubles troubles viaeternaljourney eternaljourney

Cały problem tkwi w tym, że ona do tej pory jest przekonana, że jest jedną z wielu. Jedną z tłumu. Myśli, że nigdy nie była dla mnie kimś wyjątkowym. A była wszystkim. Jest do dziś. Moja dusza przecież od pierwszego spojrzenia - padła jej do stóp.

— Aleksandra Steć

June 27 2018

Patrzę na ciebie i jestem bardzo, ale tak bardzo szczęśliwy wiedząc, że istniejesz.
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viakotfica kotfica
1540 bdd5 400
Reposted from4777727772 4777727772 viamaking-love making-love
3873 83d4 400
Reposted frombrumous brumous viadressuicide dressuicide
0548 d245 400
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viadressuicide dressuicide

April 04 2018

4826 3b30 400
Reposted fromhagis hagis viakotfica kotfica

nie pytaj

dlaczego wybrałem

właśnie ciebie

nie powtarzaj

że mógłbym mieć 

kogoś lepszego

patrzysz na mnie

najczulej

i przez twój dotyk

rozpływam się w powietrzu

tyle osób poznałem

i nikt nie doprowadzał mnie

do takiego szaleństwa

jak ty

więc nie mów mi

że mógłbym mieć 

kogoś lepszego

to nieprawda

nie mógłbym

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl