Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 05 2018

Żeby nam się udało. Żebyśmy byli siebie pewni. I żeby nie było żadnych podejrzeń. I żebyśmy mówili sobie wszystko. 
— Magda M.
Reposted fromtroubles troubles viaeternaljourney eternaljourney

Cały problem tkwi w tym, że ona do tej pory jest przekonana, że jest jedną z wielu. Jedną z tłumu. Myśli, że nigdy nie była dla mnie kimś wyjątkowym. A była wszystkim. Jest do dziś. Moja dusza przecież od pierwszego spojrzenia - padła jej do stóp.

— Aleksandra Steć

June 27 2018

Patrzę na ciebie i jestem bardzo, ale tak bardzo szczęśliwy wiedząc, że istniejesz.
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viakotfica kotfica
1540 bdd5 400
Reposted from4777727772 4777727772 viamaking-love making-love
3873 83d4 400
Reposted frombrumous brumous viadressuicide dressuicide
0548 d245 400
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viadressuicide dressuicide

April 04 2018

4826 3b30 400
Reposted fromhagis hagis viakotfica kotfica

nie pytaj

dlaczego wybrałem

właśnie ciebie

nie powtarzaj

że mógłbym mieć 

kogoś lepszego

patrzysz na mnie

najczulej

i przez twój dotyk

rozpływam się w powietrzu

tyle osób poznałem

i nikt nie doprowadzał mnie

do takiego szaleństwa

jak ty

więc nie mów mi

że mógłbym mieć 

kogoś lepszego

to nieprawda

nie mógłbym

9475 c594 400
Reposted fromdivi divi viakotfica kotfica
9274 6cf7 400
Marcin Świetlicki
Reposted frommhsa mhsa viathatwasntadream thatwasntadream

March 11 2018

1273 9a11 400
Reposted fromnezavisan nezavisan viawecouldbeclose wecouldbeclose

March 03 2018

My mind is full of you.

W związkach chodzi o dużo więcej niż tylko o miłość.

— Coollen Hoover
0936 e3e7 400
Reposted frompiehus piehus viakotfica kotfica
Najpiękniejsze uczucie? Czuć się potrzebnym. Nic temu nie dorówna.
— dokładnie.
Reposted fromchocoway chocoway viakotfica kotfica

February 27 2018

3957 847e 400
Reposted from4777727772 4777727772 viatiredeveryday tiredeveryday

February 14 2018

7562 490d 400
Reposted fromverronique verronique viadiscodance discodance
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl