Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 03 2018

3379 0043 400
Reposted from4777727772 4777727772 viawrazliwa wrazliwa
5384 50c4 400
Moim zdaniem kochanie to jest dbanie. To jest pielęgnowanie. Miłość to jest ogród. Kiedy może pani powiedzieć, że kocha pani kota, tak żeby pani ktoś w to uwierzył? Kiedy ten ktoś zobaczy, że ten kot jest zadbany, najedzony, zadowolony. A gdyby jeszcze potrafił mówić, to na pytanie: "Dobrze ci z tą miłością?", odpowiedziałby: "Tak, bardzo dobrze". Prawdziwa miłość ma na uwadze dobro drugiej osoby.
— Bartłomiej Dobroczyński w rozmowie z Agnieszką Jucewicz
Reposted frommhsa mhsa viasmutnazupa smutnazupa
Pewnego dnia zatrzymasz się i powiesz: cholera, jak ta dziewczyna mnie kochała.
2807 0aea 400
3661 4350 400
Reposted frommagdenvja magdenvja viaeternaljourney eternaljourney
1733 9c8f 400
Reposted from0 0 viadisheveled disheveled
I gdy myślę o tobie
to tak
jakby motyl trzepotał w dłoni
uwięziony i ślepy
— H.Poświatowska

October 06 2018

4710 fb72 400
Reposted frommakle makle viatiredeveryday tiredeveryday

September 18 2018

1494 0c5e 400
Reposted from4777727772 4777727772 viamaking-love making-love
3486 47c3 400
Reposted from4777727772 4777727772 viamaking-love making-love
3490 01fe 400
Reposted from4777727772 4777727772 viamaking-love making-love
Całe dorosłe życie atakowałam siebie. Aż wreszcie dotarło do mnie, że to jest bardzo smutne. Że bardzo smutne jest takie życie, kiedy się ciągle do siebie samej strzela.
— Ania Dąbrowska
7205 4afa 400
Reposted fromsavatage savatage viadisheveled disheveled
To bzdura, że mężczyzna ma Cię akceptować taką jaka jesteś. On ma za Tobą szaleć. I działać na Ciebie tak, że po jednym spojrzeniu nie możesz sobie przypomnieć hasła do skrzynki, które zmieniłaś trzy lata temu. W dzisiejszych czasach za bardzo ceni się wygodę, a zupełnie nie docenia chemii między ludźmi.
— Aleksandra Steć
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viakotfica kotfica
4827 c362 400
Reposted fromctrl-c ctrl-c viamuladhara muladhara

August 05 2018

Żeby nam się udało. Żebyśmy byli siebie pewni. I żeby nie było żadnych podejrzeń. I żebyśmy mówili sobie wszystko. 
— Magda M.
Reposted fromtroubles troubles viaeternaljourney eternaljourney
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl